Projektová dokumentace

Jsme držitelem autorizace ČKAIT v oboru Technologická zařízení staveb a Energetické auditorství. Provádíme návrhy zaměřené na:

 • Zdravotechnické instalace
 • obr3
 • Plynoinstalace
 • Ústřední vytápění
 • Hydraulické vyvážení topné soustavy
 • Technologická zařízení staveb
 • Kotelny a strojovny
 • Předávací stanice
 • Alternativní zdroje energie
 • Přípojky
 • Inženýrské sítě
 • Stavební úpravy
 • Zateplení budov
 • Výměny oken

Spolupracujeme s projektanty z ostatních oborů tak, abychom mohli připravit kompletní projektovou dokumentaci pro novostavby, rekonstrukce budov, zateplení budov apod.
Zpět